Unibind ettevõte roheline tootmine

Ettevõte Unibind hoolitseb meie planeedi kui terviku keskkonna ja tervise eest.

Vastavalt rohelise tootmise poliitikale arendab Unibind mitmeid projekte, mis on seotud keskkonna kaitsmisega. See on intensiivne materjalide taasringluse kasutamine tootmises, samuti kahjulike gaasheidete vähendamine keskkonda.

Tuuleenergia

2011. aastal alustas ettevõte tuuleelektrijaamade projekti väljatöötamist. Selle tulemusena paigaldati Puurse linna Belgias asuvasse tootmiskohta kaks tuuleelektrijaama. Need elektrijaamad paigaldati koostöös Eneco Energy’i ja nende tütarettevõtega Air Energy. Kaks tuulegeneraatorit toodavad igal aastal 2,3 MW elektrit, mis annavad aastas energiatarbimise 3000 leibkonnale ja vähendavad CO2 heitkoguseid 2800 tonni võrra. Kohalikul tasandil Unibind ettevõte täielikult kasutab taastuvenergiaallikaid.

Taasringlus

Jäätmete taasringlus mängib meie tootmisprotsessis olulist rolli. Jäätmekäitlus on paigutatud eraldi juhtimisprotsessi. Kartong, mida kasutatakse kõvakaante ja muude tarvikute tootmisel, on 100% taasringluse materjalist.

Edasiliikumine

Praegu ettevõte töötab välja päikesepaneelide paigaldamise projekti, mis aitab vähendada gaasheidet keskkonda. Osaliselt asendatakse nii tootmis- kui ka kontoriruumid taastuvate energiaallikate kasutamisega.

Oleme uhked, et oleme “roheline firma”!