Videi draudzīgs Unibind!

Unibind kompānija veicina un veiksmīgi attīsta videi draudzīgas tehnoloģijas, lai rūpētos par apkārtējo vidi un mūsu planētas veselību kopumā.

Saskaņā ar Unibind kompānijas „zaļas ražošanas” politiku, tiek attīstīti daži projekti, lai aizsargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma. Tā ir intensīva otrreizējas izejvielas izmantošana ražošanā, ka arī kaitīgo gāzu izmešu samazināšana apkārtējā vidē.

Vēja enerģija

2011 gadā Unibind kompānija iesāka vēja elektrostaciju projektu izstrādāšanu. Rezultātā tika uzstādītas divas vēja elektrostacijas zemesgabalā blakus uzņēmuma ražotnēm Puurs pilsētā, Beļģijā. Elektrostaciju uzstādīšanas projekts tika realizēts sadarbībā ar uzņēmumu “Eneco Energy” un tā filiāli “Air Energy”. Katrs vēja ģenerators gadā saražo 2.3 MW elektroenerģijas, tādā veidā nodrošinot 3000 mājsaimniecību gada elektroenerģijas patēriņu un samazinot CO2 izmešus par 2800 tonnām gadā. Vietējā līmenī atjaunojamo elektroenerģiju izmanto Unibind kompānija.

Pārstrāde

Atkritumu pārstrādei ir svarīga nozīme uzņēmuma ražošanas procesā. Atkritumu izmantošana ir izdalīta kā atsevišķs pārvaldes process. Otrreizējas pārstrādes izejmateriāli tiek aktīvi izmantoti ikdienā, piemēram, kartons, kas tiek lietots cieto vāku un dažādu mapju ražošanai, 100% sastāv no pārstrādātajiem materiāliem.

Nākotnes plāni

Tiek izstrādāts projekts saules paneļu uzstādīšanai, kas palīdzēs samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izmešu daudzumu apkārtējā vidē. Nākotnē, gan Unibind ražotne, gan uzņēmuma ofisa telpas, tiks nodrošināti ar elektroenerģiju no atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Mēs lepojamies ar to, ka esam „zaļa kompānija”!