Kā pareizi sagatavot komerciālo piedāvājumu?

Komerciālo piedāvājumu sagatavošana ir loti svarīgs un atbildīgs process katram attīstošam  uzņēmumam. Piedāvājums kā pārdošanas apjoma palielināšanas instruments, tiek izmantots gan darbā ar potenciālajiem klientiem, gan sadarbībā ar eksistējošiem klientiem un partneriem.

Ņemot vērā ka katram uzņēmumam dienā nāk simtiem dažādu piedāvājumu, Jūsu galvenais mērķis ir sagatavot tādu komerciālo piedāvājumu, lai no kopējā klāsta potenciālais klients pievērš uzmanību tieši Jūsu uzņēmumam.

Potenciālajam klientam pietiek tikai ar 3 sekundēm, lai pieņemtu lēmumu par to vai piedāvājums tiks izmests vai tiks izpētīts iespējamai sadarbībai.

Tātad Jums ir tikai 3 sekundes, lai izceltu savu piedāvājumu un pievērstu klienta uzmanību. Ja pirmais mērķis ir sasniegts un klients ir atvēris Jūsu piedāvājumu, tad

Jums ir tikai 8 sekundes, lai izklāstītu klientam galveno Jūsu piedāvājuma ideju, ieintriģētu un motivētu klientu izpētīt informāciju līdz beigām!

Kā pareizi sagatavot piedāvājumu? Kā izdarīt tā, lai Jūsu piedāvājums izceltos no kopējā piedāvājumu klāsta, radītu labu pirmo iespaidu un uzticības sajūtu klientam?  Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, izskatīsim šādus punktus:

  1. Nosūtīt piedāvājumu elektroniskā veidā vai izdrukāt uz papīra?

Izdrukāt uz papīra! 99% piedāvājumu, kas ir izsūtīti elektroniskā veidā, tiek uztverti kā spam vēstules un momentāli tiek izdzēstas no datora. Pat, ja Jūs vienojāties ar klientu, ka piedāvājums tiks nosūtīts elektroniskā veidā, nav nekādas garantijas, ka Jūsu piedāvājums netiks izdrukāts uz melnrakstiem ar strīpaino printeri. Kāds iespaids tiks radīts, ja tāds piedāvājums tiks uzlikts uz galda lēmumpersonai?

  1. Izdrukāt melnbaltā vai krāsainā variantā?

Krāsainā! Kāda vizītkarte Jums vairāk iepatiksies un paliks atmiņā, spilgtā un krāsainā vai parasta melnbaltā? J

  1. Izdrukāt uz parasta papīra vai uz korporatīvās veidlapas?

Uz korporatīvās veidlapas! Protams, šeit viss ir atkarīgs no piedāvājuma summas un klienta “svarīguma”. Jo lielāka ir piedāvājuma summa un potenciāla klienta svarīguma pakāpe, jo aktuālākā ir atbilde uz šo jautājumu.

  1. Iesiet vai sastiprināt ar skavām, ielikt ātršuvējā?

Iesiet! Tas piedod piedāvājumam ārējā izskata pilnību, kā arī piedod Jūsu piedāvājumam papildus vērtību. Tieši piedāvājuma iesiešanas veidam – ārējām noformējumam – ir jāizraisa klientam uzticības sajūtu un interesi pirmās trijās sekundēs.

Tāpat uzņēmumiem ir iespēja izmantot ārējo noformējumu kā marketinga instrumentu, tādā veidā paaugstinot uzņēmuma zīmola atpazīstamību. Jūs varat personificēt piedāvājuma titula vāku ar zeltu vai krāsainu uzņēmuma logo un dokumenta nosaukumu. Jūs varat izvēlēties krāsas slinkumu, kurš ir raksturīgs uzņēmuma korporatīvajām krāsām un tādās krāsās formēt visus piedāvājumus, kombinējot titullapas krāsu un iesietā dokumenta muguriņas krāsu.

Ar piedāvājumiem ir tāpat kā dzīvē! Labi izdarīts ir labāk nekā labi pateikts.