Universitātes bibliotēka, Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka

Kontakti

Diplomdarbu, Bakalaura darbu, Maģistra darbu, Kvalifikācijas darbu, Promocijas darbu iesiešana cietajos Unibind vākos ar universitātes personifikāciju (LOGO + darba nosaukums).

Kursa darbu, projektu, zinātniski- pētniecisko darbu, prezentācijas dokumentu iesiešana plastikāta Unibind vākos.

Jūrmalas gatve 76,

Rīga, LV-1083

Tālr.: +371 67034047