Latvijas Universitāte

Kontakti

Diplomdarbu, Bakalaura darbu, Maģistra darbu, Kvalifikācijas darbu, Promocijas darbu iesiešana cietajos Unibind vākos ar universitātes personifikāciju (LOGO + darba nosaukums).

Raiņa bulvāris 19,

Rīga, LV-1586

178. telpā (cauri garderobei, pa kreisi).

Tālr.: + 371 67034318.

Darba laiks 9.00-12.30 un 13.00-17.30.