PERSONIFIKĀCIJAS SISTĒMAS

UniFoilPrinter - digitālā druka ar foliju Folija digitālajai drukai ar UniFoilPrinter CaseMaker350 – cieto vāku un reklāmas stendu personifikācija
UniFoilPrinter – digitālā druka ar foliju Folija digitālajai drukai ar UniFoilPrinter CaseMaker350 – cieto vāku un reklāmas stendu personifikācija
CaseMaker650 – cieto vāku, reģistra mapju un reklāmas stendu personifikācija Izejmateriāli cietu vāku personifikācijai ar CaseMaker350/650 Izejmateriāli reklāmas stendu personifikācijai ar CaseMaker350/650
CaseMaker650 – cieto vāku, reģistra mapju un reklāmas stendu personifikācija Izejmateriāli cietu vāku personifikācijai ar CaseMaker350/650 Izejmateriāli reklāmas stendu personifikācijai ar CaseMaker350/650
Koka paneļi personifikācijai ar Casemaker 350 Izejmateriāli personifikācijai ar CaseMaker650
Koka paneļi personifikācijai ar Casemaker 350 Izejmateriāli personifikācijai ar CaseMaker650